Produkty » Obecné

Produkty s antibakteriálními účinky ((více>>)
Produkty s ochrannými účinky (více>>)
NanoEnergie (více>>)
Nanočástice FeO, Fe2O3 a Fe3O4 (více>>)

Hlavní činnosti firmy NanoTrade :

Vývoj vzorků nových materiálů, technologií a aplikačních postupů
Testování vzorků i konečných výrobků
Vyřízení atestů na certifikačních pracovištích
Zajištění nových nanomateriálů, jejich analýza, definování a příprava projektů, definování výrobního programu, marketing
Poradenství, konzultace a marketing v oblasti nanotechnologií
Popularizace a propagace nanotechnologií

Projekty VaV :

Grant na výrobu nanopráškového Fe2O3

 • Spolupráce s  UP v Olomouci - projekt úspěšně realizován
 • Pokračuje spolupráce na vývoji přípravku pro zvýšení kontrastu při MRI trávicího traktu

Program OPPP Trvalá prosperita:

 • Výzkum a vývoj multifunkčních nátěrových hmot s využitím nanočástic - spolupříjemce zrušil realizaci

Program OPPI Inovace:

 • Antibakteriální láhve z PP a PC s nanočásticemi stříbra - prodána  licence
 • Bezplamenný ohřívač potravin - probíhá realizace a prodej licence
 • Servisní a kalibrační centrum - probíhá realizace a prodej licence
 • Aditiva do paliv (diesel, TO, biomasa, uhlí) - probíhá příprava nového VaV projektu

Program MPO - TIP 2010:

 • Výzkum a vývoj zdravotnických prostředků na bázi nanomateriálů - projekt je realizován s lékařskou fakultou UPOL v létech 2010 - 2013, řešitel RNDr. Jiří Oborný, spoluřešitelka Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. 

Program OPPI Potenciál :

 • Výzkumné a vývojové centrum stomatologie - projekt probíhá

Programy EU 7.RP :

 • NanoFATE FP7-NMP-ENV-2009 - Nanoparticle Fate Assesment and Toxicity in the Environment, projekt je realizován v letech 2010-2014 konsorciem 12 partnerů (z toho 4 MSP) z 9 zemí pod vedením centra NERC (Centre for Ecology and Hydrology) z Velké Británie, projekt je zaměřen na vyhotovení studie o toxicitě a chování některých typů nanočástic v životním prostředí; bližší informace na www.nanofate.eu
 • NanoCom FP7-NMP4-SA-2010-247967 - Lowering Barriers for Nanotechnology Commercialisation via Open Innovation, projekt je realizován v letech 2010-2012 konsorciem 16 partnerů z 10 zemí pod vedením Univerzity Nottingham z Velké Británie, projekt je zaměřen na podporu rychlejšího a úspěšnějšího uplatnění výzkumu nanotechnologií do průmyslové praxe mj. analýzou hlavních překážek a šířením informací o identifikovaných dobrých příkladech v EU/USA, bližší informace na www.nanocom-eu.org  

Výsledky vlastních VaV činností :

 • Vývoj a výroba ponožek, spodního prádla a trik s antibakteriální a multifunkčními vlastnostmi (s vlákny Thermocool, Coolmax), registrovaná ochranná známka nanosilver®, registrovaný Zdravotnický prostředek třídy I.
 • Vývoj prostředků pro povrchovou ochranu materiálů, využitelné ve stavebnictví, domácnostech, automobilech
 • Vývoj aditiv a masterbatch s vlastnostmi antibakteriálnost, vodivost a nehořlavost do polymerů
 • Vývoj aditiv do kapalných a pevných paliv pro snížení spotřeby a emisí 
    

Spolupráce v dalších národních a evropských projektech

Specifické projekty: 

 

NANO ENERGIE
Představujeme Vám náš nový projekt, nazvaný NanoEnergie . Ten zahrnuje naše aktivity zaměřené na úspory energií pomocí nanotechnologií.
Prvn ...
PRODUKTY S ANTIBAKTERIÁLNÍMI ÚČINKY
Proč právě stříbro? Stříbro je bezpečné a účinné antibiotikum. Ionty stříbra ovlivňují látkovou výměnu buněčného systému bakterií, potlačují ...
PRODUKTY S OCHRANNÝMI ÚČINKY

Nanotechnologické ochrany povrchů dodávají ošetřovaným plochám celou řadu dalších vlastnosti. Některé lze docílit i stávajícími impregnačními a o ...
Nanočástice FeO, Fe2O3 a Fe3O4
Nanočástice Fe, Fe2O3 , Fe3O4 a FeO přinášejí kvalitativní skok do mnoha oborů pro jejich elektrické, magnetické a optické vlastnosti, kt ...
INDOOR SKI TRENAŽÉR (Simulátor) INDOOR SKI TRENAŽÉR (Simulátor)
VLASTNÍ INDOOR SJEZDOVKA? TŘEBA U VÁS DOMA!
Indoor SKI a SNOWBOARD trenažér je špičková technologie v lyžování a snowboardu. Indoor sjezdovka je na ...
nanosilver na turnaji Senior Tour v Šilheřovicích nanosilver na turnaji Senior Tour v Šilheřovicích
V prostředí golfového hřiště Šilheřovice se prezentuje značka nanosilver poprvé na turnaji Senior Tour. Dvoudenní turnaj ve dnech 2. a 3. června 2015 ...

více...

Dny otevřených dveří Dny otevřených dveří
NanoTrade s.r.o. ve spolupráci s firmou Kámen & zahrada s.r.o. prezentují impregnační výrobky Permagard na akci Dny otevřených dveří v areálu Stavebni ...

více...

Imagenano Bilbao 2015 Imagenano Bilbao 2015
Ve dnech 10. -13.3.2015 vás rádi uvítáme ve stánku České republiky č.441 (Technologické centrum AVČR). Zájem o spolupráci můžete projednat s panem Jir ...

více...

titulní strana | mapa serveru | kontakty