476x177 nanosilver
Envirox - nanoaditiva

ski365

Mezi hlavní činnosti firmy NanoTrade patří vývoj nových materiálů, technologií a aplikačních postupů, testování vzorků i konečných výrobků, vyřízení souvisejících atestů na certifikačních pracovištích, zajištění nových nanomateriálů, jejich analýza. Souvisejícími činnostmi jsou pak definování a příprava projektů, definování změn ve výrobních programech s uplatněním nových technologií, poradenství a konzultace v oblasti nanotechnologií a v konečné řadě také popularizace a propagace nanotechnologií.

Z portfolia našich výrobků, technologií a služeb si určitě vyberete zde: