476x177 nanosilver
Envirox - nanoaditiva
TraumaPet - veterinární přípravky

Nanotechnologie je disciplína, zabývající se cílenou a přesnou manipulací s jednotlivými atomy a molekulami tak, aby vznikl nový objekt. Jde o využívání struktur a vlastností nanočástic o velikosti 1-100 nm tj. 10-9m (přibližně desetitisícina tloušťky lidského vlasu). Tato vysoce moderní a převratná technologie se zabývá studiem a použitím materiálů ve všech odvětvích lidské činnosti. Nanotechnologie je vlastně skupina klasických technologií (technologie v pevném stavu, biotechnologie, chemické technologie aj.), které jsou konvertovány do nanorozměrů. Nedílnou součástí těchto technologií je i konstrukce zařízení pro zkoumání a analýzu v rozměrech blížícím se světu atomů (AFM mikroskopy, tunelové mikroskopy).

Nanomateriály mají následující společné znaky: 

  1. Stavebními jednotkami jsou nanočástice s definovanými vlastnostmi (rozměr, tvar, atomová struktura, krystalinita, mezifázové rozhraní, homogenní/heterogenní složení a chemické složení).
  2. Jsou uspořádány v makroskopických multi-klastrových materiálech. Chemicky identické částice mohou být kompaktovány za vzniku hranic zrn. Částice mohou být oddělené nebo spojené koalescencí nebo podložkou a vytvářejí: nanodrátky, nanotrubice, nanokompozity, keramické nebo jiné tenké filmy a vrstvy.

Nanotechnologiím se předpovídá v následujících letech stále častější zasazování do výrobních procesů a růst v povědomí veřejnosti. Aniž by to někdo čekal, dávno již nanotechnologie používá například v pevných discích počítačů, v opalovacích krémech, v automobilových pneumatikách…

A vzhledem k tomu, že se nanotechnologiemi zabýváme už jedenáctým rokem, tak můžeme předchozí tvrzení plně potvrdit. To, co bylo pro většinu lidí v roce 2004 úsměvné a nepochopitelné, se stává běžnou součásti jejich života. Tak jako v makrosvětě máme celou řadu příkladů zajímavých miniaturizací (napadlo by vás v roce 2004, že vám budou šampaňské doručovat na balkón hotelu drony?), tak i v mikrosvětě došlo k řadě podobných revolucí.

Prosazování nanotechnologií ve výrobě vede ke vzniku zcela nových výrobků, jejichž výroba se kdysi zdála nemožná.

Příklady využití nanotechnologií:

  • Medicína

Cílená likvidace tumorů, lab-on-chip (diagnostická laboratoř na čipu), umělé krvinky, cílená doprava léčiv, umělé klouby, chlopně, náhrada tkání, účinné desinfekční roztoky, zdravotnické prostředky pro účinné hojení ran

  • Textilní průmysl

Funkční oblečení, chytré textilie, vlákna s různými vlastnostmi nebo medikamenty

  • Potravinářství

Inteligentní a multifunkční obaly pro zvýšení trvanlivosti a kvality potravin, účinnější potravinové doplňky, lepší využití látek obsažených v potravinách

  • Elektronika

Vysokokapacitní záznamová média, logické obvody na molekulární úrovni, zobrazovací zařízení s vysokým rozlišením, fotomateriály, fotočlánky, palivové články, vysokokapacitní baterie, čidla a detektory 

  • Strojírenství

Nové, superpevné a ultralehké materiály v konstrukčních prvcích, supertvrdé materiály, lubrikanty s nízkým třením, kompozitní materiály, obráběcí nástroje 

  • Autoprůmysl

Nové typy katalyzátorů pro zachycení emisí, aditiva pro snižování spotřeby paliva a emisí, supertvrdé a samoopravující se povrchy laků, inteligentní senzory a čidla

  • Stavebnictví

Izolační materiály nové generace, samočisticí fasádní nátěry, antiadhezní obklady, fotovoiltaické fasády

  • Kosmický průmysl

Katalyzátory a nová, vysoce účinná paliva, odolné povrchy satelitů, vysokopevnostní a ultralehlé materiály