476x177 nanosilver
Envirox - nanoaditiva

ski365

Ochranný nátěr, který čistí vzduch od plísní, virů, bakterií, pachů nebo těkavých látek je nyní také v Ljubljani.

Nové technologie pomáhají poprvé také na ZÚ České republiky. Místnosti pro jednání na české ambasádě mají nyní vysoký standard čistého prostředí, který nabízí návštěvám mimořádný komfort. Pilotní projekt ošetření prostor systémem tzv. Clean Rooms byl poprvé realizován i ve Slovinsku. V budově, která byla postavena v letech 1932 - 1936 a slouží české ambasádě, byl proveden nátěr fotokatalytickým materiálem. Ten funguje jako čistička vzduchu v místnostech, jež je "poháněna" slunečním světlem. Realizace moderní technologie byla možná hlavně progresivnímu přístupu dvou významných osob zastupitelského úřadu, paní velvyslankyně a koordinátorce ekonomických projektů.

jednací-místnost-ZÚ-v-Ljubljani 

jednací-místnost-ZÚ-ČR-ve-Slovinsku

Šlo vůbec o první aplikaci našich nových technologií ve Slovinsku. Tento pilotní projekt startuje další aktivity ve Slovisnku, které se připravují ještě do konce roku 2016. Celá realizace vznikla díky účasti naší firmy na výstavě MEDICAL v dubnu letošního roku.