476x177 nanosilver
Envirox - nanoaditiva

ski365

Ve dnech 10. -13.3.2015 vás rádi uvítáme ve stánku České republiky č.441 (Technologické centrum AVČR). Zájem o spolupráci můžete projednat s panem Jirko Bezdíčkem nebo Ing. Evou Kudrnovou.