476x177 nanosilver
Envirox - nanoaditiva

ski365

Podepsána smlouva o spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci pro aplikační využití výzkumu a vývoje nanočástic.