banner 458x170 nanosilver eshop cz

banner 228x170 nanoaplikace

SKI365.CZ web 2022

Nanotechnologie je disciplína, zabývající se cílenou a přesnou manipulací s jednotlivými atomy a molekulami tak, aby vznikl nový objekt. Jde o využívání struktur a vlastností nanočástic o velikosti 1-100 nm tj. 10-9m (přibližně deseti tisícina tloušťky lidského vlasu). Tato vysoce moderní a převratná technologie se zabývá studiem a použitím materiálů ve všech odvětvích lidské činnosti. Nanotechnologie je vlastně skupina klasických technologií (technologie v pevném stavu, biotechnologie, chemické technologie aj.), které jsou konvertovány do nanorozměrů. Nedílnou součástí těchto technologií je i konstrukce zařízení pro zkoumání a analýzu v rozměrech blížícím se světu atomů (AFM mikroskopy, tunelové mikroskopy).

nanobunka2

Nanomateriály mají následující společné znaky: 

  1. Stavebními jednotkami jsou nanočástice s definovanými vlastnostmi (rozměr, tvar, atomová struktura, krystalinita, mezifázové rozhraní, homogenní/heterogenní složení a chemické složení).
  2. Jsou uspořádány v makroskopických multi-klastrových materiálech. Chemicky identické částice mohou být kompaktovány za vzniku hranic zrn. Částice mohou být oddělené nebo spojené koalescencí nebo podložkou a vytvářejí: nanodrátky, nanotrubice, nanokompozity, keramické nebo jiné tenké filmy a vrstvy.

Nanotechnologiím se předpovídá v následujících letech stále častější zasazování do výrobních procesů a růst v povědomí veřejnosti. Aniž by to někdo čekal, dávno již nanotechnologie používá například v pevných discích počítačů, v opalovacích krémech, v automobilových pneumatikách…

A vzhledem k tomu, že se nanotechnologiemi zabýváme už jedenáctým rokem, tak můžeme předchozí tvrzení plně potvrdit. To, co bylo pro většinu lidí v roce 2004 úsměvné a nepochopitelné, se stává běžnou součásti jejich života. Tak jako v makrosvětě máme celou řadu příkladů zajímavých miniaturizací (napadlo by vás v roce 2004, že vám budou šampaňské doručovat na balkón hotelu drony?), tak i v mikrosvětě došlo k řadě podobných revolucí.

Prosazování nanotechnologií ve výrobě vede ke vzniku zcela nových výrobků, jejichž výroba se kdysi zdála nemožná.

Příklady využití nanotechnologií:

Medicína

Cílená likvidace tumorů, lab-on-chip (diagnostická laboratoř na čipu), umělé krvinky, cílená doprava léčiv, umělé klouby, chlopně, náhrada tkání, účinné desinfekční roztoky, zdravotnické prostředky pro účinné hojení ran.

Textilní průmysl

Funkční oblečení, chytré textilie, vlákna s různými vlastnostmi nebo medikamenty.

Potravinářství

Inteligentní a multifunkční obaly pro zvýšení trvanlivosti a kvality potravin, účinnější potravinové doplňky, lepší využití látek obsažených v potravinách.

Elektronika

Vysokokapacitní záznamová média, logické obvody na molekulární úrovni, zobrazovací zařízení s vysokým rozlišením, fotomateriály, fotočlánky, palivové články, vysokokapacitní baterie, čidla a detektory.

Strojírenství

Nové, superpevné a ultralehké materiály v konstrukčních prvcích, supertvrdé materiály, lubrikanty s nízkým třením, kompozitní materiály, obráběcí nástroje.

Autoprůmysl

Nové typy katalyzátorů pro zachycení emisí, aditiva pro snižování spotřeby paliva a emisí, supertvrdé a samoopravující se povrchy laků, inteligentní senzory a čidla.

Stavebnictví

Izolační materiály nové generace, samočisticí fasádní nátěry, antiadhezní obklady, fotovoiltaické fasády.

Kosmický průmysl

Katalyzátory a nová, vysoce účinná paliva, odolné povrchy satelitů, vysokopevnostní a ultralehlé materiály.