banner 458x170 nanosilver online shop en
Envirox - nanoaditiva

ski365

Ve dnech 13. a 14. září jsme byli účastni na konferenci Nanotechnologie_PL, kterou pořádala Politechnika ve Waršavě ( detaily na: http://science24.com/event/nanotechnologiaPL/ ). Naše prezentace, zaměřené na výsledky praktických testů aditiv na bázi nanotechnologií v palivech, vyvolaly velký ohlas. Byl projednán konkrétní zájem o provedení testů ve firmě vlastnící 3 teplárny a dále zahájení spolupráce s Politechnikou Warszawskou na využití těchto aditiv při spalování uhlí.