banner 458x170 nanosilver online shop en
Envirox - nanoaditiva

ski365

NanoTrade se záčastnil odborného semináře, pořádaného Českým nanotechnologickým klastrem v Olomouci. Odborné, vědecké i referenční prezentace nastínily potenciály využití nanotechnologií v oblastech spalování kapalných a pevných paliv. Více detailů o nanotechnologických seminářích najdete na www.nanoklastr.cz  NanoTrade je jedním ze zakladatelů nanotechnologického klastru a aktivním partnerem při pořádání podobných aktivit.