476x177 nanosilver
Envirox - nanoaditiva
TraumaPet - veterinární přípravky

Podepsána smlouva o spolupráci s TP Holding, a.s. v oblasti využití nanotechnologií v plastech.