476x177 nanosilver
Envirox - nanoaditiva

ski365

Podepsána smlouva o spolupráci s firmou Balakom, a.s. v oblasti výzkumu a vývoje využití nanokompozitů v nátěrových hmotách.